Marc.

Marc 리더
리더 00625nam a2200241 k 4500
Marc tag, ind, 내용 안내표
TAG IND 내용
001 KMO201604109
005 20171228162923
008 160929s2016 ulka j x 000a kor
020 1 9788937887833(30) 77030: \11000 9788937887505(세트)
040 143077 143077
056 031 25
090 031 아68ㅂ 30
110 봄봄 스토리
245 10 디지털과 정보 사회/ 봄봄 스토리 글; 유영승 그림
260 서울: 아이세움, 2016
300 160 p.: 삽화; 26 cm
440 00 브리태니커 만화 백과; 30
500 감수: 초등과학교육학회, 김갑수
653 디지털 정보사회 브리태니커 만화 백과
700 1 유영승
950 0 \11000
049 0 GJM000010861 30 아